VIVER Wentylacja

Wentylacja, Pompy Ciepła, Rekuperatory - VIVER

Pompy Ciepła

Pompa Ciepła jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).

Pompy ciepła najczęściej mają zastosowanie w:

 • gospodarstwach domowych (chłodziarki, zamrażarki),
 • przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu),
 • klimatyzacji pomieszczeń (chłodzenie pomieszczeń),
 • chłodnictwie,
 • ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza).

Wentylacja Na Raty

Niskie koszty ogrzewania

Pompy ciepła wykorzystują ogromne ilości energii cieplnej które utrzymują się w naturalnych pokładach. Konstrukcja pomp ciepła umożliwia pozyskanie energii cieplnej z różnych źródeł, np. ziemia, powietrze, woda.

Źródła te z racji niskiej temparetury nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania, ale właśnie dzięki pompie ciepła możliwe jest pozyskanie tej energii w sposób ekonomicznie opłacalny.

Dobór pompy ciepła

Pompa ciepła uzyskuje największe skuteczności energetyczne w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym (ogrzewanie podłogowe). Nowo budowany obiekt powinien posiadać świadectwo energetyczne, z którego można skorzystać przy doborze mocy pompy ciepła. Moc pompy ciepła dobiera się w oparciu o projektowe obciążenie cieplne budynku.

Zapotrzebowanie na ciepło dla domu zależy od wielu czynników jak powierzchnia budynku, budowa ścian, ilość i rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych i wiele innych.


Rozwiązania projektowe:
 • system monowalentny – pompa jest jedynym urządzeniem grzewczym;
 • system biwalentny alternatywny w systemie pracują dwa urządzenia; po osiągnięciu określonej temperatury zewnętrznej pompa wyłącza się i włącza się drugie urządzenie np. kocioł gazowy lub olejowy;
 • system biwalentny równoległy – w systemie pracują dwa urządzenia; po osiągnięciu określonej temperatury zewnętrznej włącza się drugie urządzenie i od tej pory obydwa urządzenia pracują równocześnie.

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła można sklasyfikować według bardzo różnych kryteriów. Najważniejsze jest jednak to z jakiego otoczenia pompa pobiera ciepło i w jaki sposób przekazuje je do pomieszczeń. Najcześciej stostowane pompy ciepła:

 • gruntowe (solanka/woda, bezpośrednie odparowanie/woda, bezpośrednie odparowanie/bezpośrednie skraplanie),
 • wodne (woda/woda, woda/powietrze),
 • powietrzne (powietrze/woda, powietrze/powietrze).

W zależności od zewnętrznego źródła zasilania można je również podzielić na:
 • elektryczne,
 • olejowe,
 • gazowe (GHP – Gas Heating Pumps).

Marki i Partnerzy

Nasze Marki

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki cookies